آدرس کارخانه: قم-شهرک شکوهیه- فاز 2-خیابان بابایی-خیابان علم الهدی 2-پلاک323;
33346278-80 025
info@imenjam.com
آدرس نمایندگی :تهران-خیابان خیام جنوبی-پلاک 7;
02155983088
info@imenjam.com

برای ما بنویسید