باتلاش و همکاری شما عزیزان گرامی درسال ۱۳۹۸ این واحد همانند سال ۱۳۹۶ بعنوان واحد نمونه استان قم در روز صنعت ومعدن معرفی گردید. انشاالله با کمک شما عزیزان دراینده نزدیک بتوانیم به موفقیت های بزرگ تر دست یابیم.